Započela edukacija prezentacijskih vještina u Puli

Ciklus edukacija o poslovnoj komunikaciji i prezentacijskim vještinama, poput javnog nastupa, govorničkih vještina i izradi prezentacija, a radi jačanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada ranjivih skupina, započeo je danas u Puli, a izvodi ga Ustanova za obrazovanje i osposobljavanje odraslih Diopter. Aktivnost se provodi u okviru projekta Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom […]

1 2 3 5
Skip to content